Systemy dozujące

System dozowania dwutlenku chloru

Schematy systemów dozowania

System dozujący serii MR 21

Regulator podciśnienia serii MR 21 służy do dozowania chloru gazowego, a przy minimalnych modyfikacjach również innych gazów. System podciśnienia MR 21 składa się z regulatora podciœnienia M 20, inżektora M 300, rotametru M 200 oraz automatycznego przełącznika ciœnienia M 400. Zakres dozowania...

System dozujący serii MR 20 RC

Regulator podciśnienia serii MR 20 służy do dozowania chloru gazowego, a przy minimalnych modyfikacjach również innych gazów. System podciśnienia MR 20 składa się z regulatora podciśnienia M 20 , inżektora M 300 oraz rotametru M 200. Zakres dozowania ustawiany jest ręcznie za pomocą rotametru....

System dozujący serii MR 520, MR 540, MR 550

Systemy dozujące serii MR 500 są urządzeniami wolnostojącymi stosowanymi do dozowania chloru gazowego, a przy minimalnych modyfikacjach również innych gazów. Urządzenia te mają zastosowanie przy uzdatnianiu wody, dezynfekcji wody odpływowej oraz w przemyśle. Ilość dozowanej dawki wynosi dla MR 520 do...

System dozujący M 30 RC

System dozujący M 30 RC przeznaczony jest do bezpośredniego dozowania chloru gazowego na basenach kąpielowych i zbiornikach otwartych. Wydajność systemu wynosi od 12 - 2000 g Cl2 /h w zależności od zastosowanego zaworu dozującego. Nastawa dawki chloru odbywa się manualnie za pomocą rotametru zabudowanego...

System dozujący serii M 20 RC

System dozujący serii M 20 RC służy do dozowania chloru gazowego , a przy minimalnych modyfikacjach również innych gazów. System dozujący M 20 RC składa się z chloratora M 20 i inżektora M 300. Zakres dozowania ustawiany jest za pomocą zaworu dozującego znajdującego się w chloratorze. Systemy serii...

Systemy dozujące serii MR 40 i MR 50

Systemy MR 40 i MR 50 są zaprojektowane do dozowania dużych ilości chloru gazowego, a przy minimalnych modyfikacjach również innych gazów.System MR 40 składa się z regulatora podciśnienia M 40, inżektora M 340, rotametru M 240 i filtru M 3319. System MR 50 składa się z regulatora podciśnienia M 50,...