« powrót

Chlorator serii M 20

Regulatory serii M 20 są przeznaczone do dozowania chloru w postaci gazu oraz z niewielkimi zmianami w systemie , również innych gazów takich jak gaz amoniakalny, dwutlenek chloru lub siarki. Podzespoły wykonane z najlepszych materiałów zapewniają poprawne i długotrwałe działanie urządzenia. Sprężyny wykonane są ze stopu tantalu , zawory dozujące z technicznie czystego srebra a kryzy z hydrożeli fluorowęglowych. Regulatory umieszczone są w masywnej obudowie stanowiącej mieszaninę kauczuku i plastiku wytrzymałej na wysokie stężenie chloru.   
OPIS DZIAŁANIA

Ciśnienie gazu (Cl2) powstaje jedynie w części masywnie zbudowanego adaptera z tyłu regulatora. Zawór wlotowy zapobiega jakiemukolwiek niekontrolowanemu wejściu gazu do systemu. Po uzyskaniu (w wyniku działania inżektora) podciśnienia odpowiedniego do przezwyciężenia siły sprężyny zaworu kontrolnego, chlor w postaci gazu wpływa do przewodu podciśnieniowego, przechodząc przez zawór dozujący do komory inżektora, gdzie jest mieszany z wodą. Ilość dostarczanego gazu jest ustawiana na precyzyjnym iglicowym zaworze dozującym. Jako wyposażenie opcjonalne można zamówić manometr oraz przełącznik sygnału elektrycznego sygnalizujący ubytek chloru w butli.
1. Obudowa chloratora
2. Zawór dozujący
3. Rotametr
4. Sprężyna
5. Membrana
6. Podkładka sprężysta
7. Adapter
8. Zawór wejściowy
9. Sprężyna
10. Przewód podciśnieniowy
11. Obudowa inżektora
12. Membrana
13. Zawór zwrotny
14. Sprężyna

Zawór dozujący
Zawór dozujący wykonany z technicznie czystego srebra
zapewnia dużą dokładność dozowania.

Dane techniczne:
Zakres dozowania:
1. 0,6 - 12 g/h
2. 1,25 - 25 g/h
3. 5 - 100 g/h
4. 10 - 200 g/h
5. 25 - 500 g/h
6. 50 - 1 000 g/h
7. 100 - 2 000 g/h
8. 200 - 4 000 g/h
9. 500 - 10 000 g/h


Dokładność dozowania: ± 4% nastawionej wartości
Typ gazu: Cl2 ; SO2 ; NH3
Współczynnik regulacji: 1 : 20
Podłączenie do butli: 1" (zgodnie z DIN 477)
Waga: 3,1 kg