« powrót

Inżektor serii M 300

Inżektor jest urządzeniem wytwarzającym podiśnienie w celu zapewnienia procesu dozowania. Podstawowymi częściami są komora mieszania, zawór zwrotny oraz końcówka wtryskiwacza. Podstawowy model inżektora przewidziany jest do zabudowy bezpośrednio na rurze głównej. Ciśnienie pracy inżektora wynosi do 6 bar, a dla inżektora wzmocnionego do 15 bar. W celu prawidłowej pracy musi być zapewniona wymagana różnica ciśnień ( 3 bar ) między wejściem i wyjściem inżektora. Brak tej różnicy wymaga zastosowania pompy na wejściu inżektora.
Wytwarzane podciśnienie powoduje zassanie dawki chloru do komory inżektora gdzie następuje wymieszanie jego z wodą , która następnie kierowana jest przez końcówkę wtryskiwacza do rury głównej.Zawór zwrotny inżektora zapobiega przedostawaniu się wody do systemu ciśnieniowego.Ze względów bezpieczeństwa zale-cany jest montaż bezpośrednio w miejscu dozowania.

 
Typ i zastosowanie inżektora:

M 300 - inżektor do zabudowy na rurze głównej, ciśnienie pracy do 5 bar
M 301 - inżektor do zabudowy na rurze głównej, ciśnienie pracy do 15 bar
M 303 - inżektor z armaturą umożliwiającą demontaż pod ciśnieniem
M 304 - D.P.T - inżektor z zaworem PVC, ciśnienie pracy do 5 bar, zastosowanie na zbiornikach odkrytych, wyposażony w armaturę umożliwiającą demontaż pod ciśnieniem
M 305 - dyfuzor, stosowany do zbiorników i kanałów otwartych

DANE TECHNICZNE:

Zakres dozowania :
1. do 200 g/h
2. do 500 g/h
3. do 900 g/h
4. do 1900 g/h
5. do 4000 g/h
6. do 10000 g/h

Typ gazu: Cl2 , SO2 , NH3