Urządzenia dozujące

Wyposażenie dodatkowe

Chlorator serii M 20

Regulatory serii M 20 są przeznaczone do dozowania chloru w postaci gazu oraz z niewielkimi zmianami w systemie , również innych gazów takich jak gaz amoniakalny, dwutlenek chloru lub siarki. Podzespoły wykonane z najlepszych materiałów zapewniają poprawne i długotrwałe

Chloratory serii M 40 i M 50

Chloratory serii M 40 i M 50 pełnią taką samą funkcję jak chloratory serii M 20, z tą różnicą, że są przystosowane do dozowania większych ilości gazu. Chloratory serii M 40 i M 50 składają się z głowicy chloratora i manometru. Wartość dawki dozującej dla chloratora M 40

Elektromotoryczny zawór dozujący serii M 3521

Elektromotoryczny zawór dozujący serii M 3521 jest stosowany w celu zapewnienia pełnej automatyki w procesie dezynfekcji. Wykonanie zaworu z kompozytów odpornych na dużą koncentrację agresywnych gazów gwarantuje długie i poprawne działanie. Sterowanie pracy zaworu odbywa się przy współpracy ze sterownikiem

Inżektor serii M 300

Inżektor jest urządzeniem wytwarzającym podiśnienie w celu zapewnienia procesu dozowania. Podstawowymi częściami są komora mieszania, zawór zwrotny oraz końcówka wtryskiwacza. Podstawowy model inżektora przewidziany jest do zabudowy bezpośrednio na rurze głównej. Ciśnienie pracy inżektora wynosi do 6

Rotametr serii M 200

Rotametry serii M 200 służą do pomiaru oraz regulacji przepływu dozowanych gazów. Składowe części rotametru stanowi płyta główna, wsporniki rurki pomiarowej, rurka pomiarowa oraz zawór dozujący. Wymiary oraz model rotametru są uzależnione od typu dozowanego gazu oraz dozowanej ilości. Zawór...